OCHRANA PRAŽSKÝCH PŘÍRODNÍCH PARKŮ

zájmové sdružení nestátních neziskových organizací - pražských pobočných spolků ČSOP


Český svaz ochránců přírody Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí

IČO: 17094992

e-mail: prokopak@csoppraha.cz


Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje

IČO: 07561831

e-mail: sarka@csoppraha.cz


kancelář: Na Dlouhém lánu 508/41, 160 00 Praha 6 - Vokovice

e-mail: sdruzeni@csoppraha.cz

tel.: +420 222 734 472

Připomínkování Metropolitního plánu - společná iniciativa pražských základních organizací ČSOP